علی جمشیدی

مدیریت سایت

بیوگرافی اعضاء و پرسنل

درباره اعضای تیم بنویسید، مهارت ها، وظایف، تخصص های اعضای الهام سیر را در اینجا قرار دهید، تا کاربران، بازدید کنندگان بتوانند ارتباط بهتری با مجموعه الهام سیر برقرار کنند، و بدانند در صورت نیاز به اطلاع رسانی چطور و با چه شخصی از چه راهی ارتباط برقرار کنند

شرح وقایع به ترتیب زمان

1385 - 1388
تخصص های مربوطه در این سال را اینجا بنویسید
1388 - 1390
تخصص های مربوطه در این سال را اینجا بنویسید
1390 - 1393
تخصص های مربوطه در این سال را اینجا بنویسید
1393 - اکنون
تخصص های مربوطه در این سال را اینجا بنویسید

مهارت ها

طراحی70%
انمیشن سازی60%
برنامه نویسی30%
تولید محتوا80%

تماس با "نام پرسنل اینجا بنویسید"

تلفن ثابت: 909 54 21 98+ داخلی 108

تلفن همراه: 789 56 123 912 98+

ایمیل: [email protected]