دسته بندی

راهنمای گردشگری


Notice: Undefined index: فروردین in /home2/clsite19/public_html/wp-includes/class-wp-locale.php on line 302
در مورد کشتی های کروز در نوشته های قبلی الهام۲۴ توضیحاتی را ارائه دادیم. در ادامه نیز به بررسی ساختار کشتی های کروز و انواع آن که امروزه نقش مهمی در تور گردشگری دارند خواهیم پرداخت. این کشتی دارای چندین طبقه می باشد که در برخی از این طبقات تجهیزات فنی مستقر گردیده و در...
بیشتر بخوانید